Privacyverklaring

1. Identiteit

2. Doeleinde en rechtsgronden voor de verwerking

We bewaren de persoonsgegevens van onze klanten op basis van toestemming. We gebruiken die persoonsgegevens voor het uitvoeren van naschoolse activiteiten in opdracht van de klant. Zonder verstrekking van bepaalde persoonsgegevens kan er geen opdracht tot stand komen.

3. Categorieƫn van ontvangers

Na-School.nl geeft als dat nodig is tijdelijk en gedeeltelijk inzicht in de persoonsgegevens van de klant aan leveranciers die bijdragen aan de uitvoering van specifieke opdracht(en) voor de klant. Dit zijn bijvoorbeeld aanbieders van activiteiten, medewerkers van scholen en kinderopvangorganisaties. Alle persoonsgegevens worden alleen opgeslagen bij Na-School.nl en worden niet doorgestuurd of opgeslagen door andere organisaties.

4. Duur van de opslag

De duur van de opslag wordt bepaald door de klant. Als de klant er voor kiest via na-school.nl zijn of haar gegevens te verwijderen, of een verzoek tot verwijdering doet bij na-school.nl, dan worden gegevens volledig verwijderd. Zie hiervoor ook punt 5.

5. Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Alle gegevens die de klant aan ons verstrekt zijn voor hem of haar altijd inzichtelijk via de website. De klant heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te wijzigen of te wissen via de website. Ook kan de klant per email een verzoek tot verwijdering van zijn of haar gegevens indienen de verleende toestemming voor gebruik en de opslag van persoonsgegevens intrekken. In dat geval zal Na-School.nl dit verzoek bij de klant verifiƫren en bij legitimiteit alle persoonlijke gegevens volledig verwijderen.

6. Klacht indienen bij Authoriteit Persoonsgegevens

Na-School.nl gebruikt de persoonsgegevens van de klant alleen met toestemming en in dienst van de opdracht die de klant ons verstrekt. We zijn transparant over de opslag en het gebruik van deze persoonsgegevens en iedere klant heeft altijd volledige inzage en controle over zijn of haar persoonlijke gegevens. Mocht er desondanks een klacht zijn over de manier waarop we omgaan met persoonlijke gegevens dan kan de klant altijd een klacht indienen bij de Authoriteit Persoongegevens.